A+ R A-
piątek, 14 października 2011 06:37

Bracia i Siostry

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Bracia i Siostry to zespół grający muzykę z pogranicza rocka i bluesa, inspirowaną klimatem Południa Stanów Zjednoczonych. Zamiłowanie do improwizacji podczas koncertów zalicza ich takŜe w poczet zespołów Jam Bandowych. Komponują i koncertują. Mają na swoim koncie dwie płyty: studyjną „DEMO, czyli antidotum na stres”, a takŜe koncertową „...jak Ŝywi” wydaną w 2008 r. przez Radio Białystok, na której gościnnie wystąpił Marek Raduli - uznany polski muzyk, były gitarzysta Budki Suflera. Zespół jest laureatem licznych festiwali, m.in.: festiwalu „Blues w Ostródzie”, "Dziewiątego Tyskiego Festiwalu Muzycznego Im. Ryśka Riedla" w Tychach i kaliskiego festiwalu „Gramy nad Prosną”. W 2007 r. zespół zakwalifikował się do drugiego etapu przesłuchań „Debiuty – Opole 2007”.

Rozbudzić emocje – oto cel przyświecający twórczości zespołu „Bracia i Siostry”. Ich muzyka to znakomity wokal, refleksyjne teksty oraz ciekawe połączenie rocka i bluesa inspirowane klimatem Południa Stanów Zjednoczonych. „Bracia i Siostry” zabierają słuchaczy w podróŜ po świecie miłości, samotności i poszukiwania siebie. Podczas ich występów moŜna usłyszeć zarówno utwory Ŝywiołowe, jak i pełne melancholii. Artyści konsekwentnie odmawiają podporządkowywania się chwilowym modom i nie podąŜając ślepo za trendami, wciąŜ grają „swoje” - muzykę, którą kochają i szanują. W ich utworach pobrzmiewa echo twórczości DŜemu oraz The Allman Brothers Band, chociaŜ muzyczne fascynacje zespołu obejmują wiele nurtów, poczynając od heavy-metalu i progresywnego rocka, a kończąc na muzyce elektronicznej. Koncerty zespołu „Bracia i Siostry” to duŜa dawka pozytywnej energii. Jak sami mówią, najlepiej czują się na scenie, gdzie z łatwością nawiązują kontakt ze słuchaczami. Widownię raczą nie tylko przygotowanym wcześniej repertuarem, ale takŜe licznymi improwizacjami, co sprawia, Ŝe kaŜdy ich koncert jest inny i niepowtarzalny. Wspaniała atmosfera podczas występów oraz zróŜnicowany program dają słuchaczom moŜliwość zarówno relaksu jak i dobrej zabawy.

Zespół rozpoczął swoją oficjalną działalność 11 listopada 2005 r. Tego dnia „Gregor” (wokal), Paweł (gitara), Andrzej (gitara), Mirek (perkusja) oraz Mateusz Bielski przyjęli nazwę „Bracia i Siostry”. Kilka miesięcy później do zespołu dołączył Krzysiek (klawisze). Nazwa zespołu pochodzi od tytułu znakomitej płyty formacji The Allman Brothers Band, „Brothers And Sisters”, która była wielką inspiracją Pawła. Początkowo koncerty bazowały na repertuarze wspomnianego juŜ The Allman Brothers Band, ale wkrótce członkowie „Braci i Sióstr” zaczęli komponować własne utwory i prezentować je szerszej publiczności. W 2006 roku muzycy nagrali swoją pierwszą płytę zatytułowaną „DEMO, czyli antidotum na stres”, na którą składało się 6 autorskich kompozycji. Kolejny rok zaowocował licznymi nagrodami na takich festiwalach, jak m.in.: „Blues w Ostródzie”, "Dziewiąty Tyski Festiwal Muzyczny Imienia Ryska Riedla” w Tychach, „Blue Blues Festiwal” w Częstochowie, „Galicja Blues Festiwal” w Krośnie i Festiwal im. Pawła Bergera „Gramy nad Prosną” w Kaliszu. Zdobycie pierwszych nagród na tak wielu festiwalach umoŜliwiło artystom pozyskanie licznych fanów oraz utorowało im drogę na sceny w całym kraju. Rok 2008 spędzili na występowaniu w klubach, podczas imprez zamkniętych i na festiwalach, a w październiku tego samego roku Radio Białystok wydało ich koncertową płytę „...jak Ŝywi”. Odbyli równieŜ tygodniowe turne po Chicago w Stanach Zjednoczonych, gdzie oprócz koncertów w klubach, zagrali na wspaniałej scenie w Millenium Park podczas Polish Day. Rok 2009 przeznaczyli na pracę nad nową płytą, którą planują ukończyć juŜ na początku 2010 r.

Login to post comments